handikaplı perşembe turnuvası

Kapsamı
Yerel / Özel
Branşı / Katagori
3 Bant / Büyükler
Katılan
16
EY-Seri
5
EY-Ort.
0,7500
Gen-Ort.
0,52632024 yılı SPONSORLARIMIZ